Om oss

Firmaet ble etablert i 1987, med 2 biler og 1 mann ansatt.
Bilparken besto av to brukte biler; en betongbil og en åpen semitrailer med kran for transport av diverse stål og betongprodukter.
Det ble transportert for bla. betongfabrikken Jaro AS i Alta, som startet opp samme år.

Høsten 1996 startet vi med fast rutetrafikk mellom Alta Tromsø, Fauske, Mo i Rana

Firmaet dannet aksjeselskap i 1999 med Oleif Simensen som daglig leder og hovedaksjonær, og med Ulf Tomas Hansen og Paul Inge Thomassen som delaksjonærer.

Pr. i dag er det ca 20 personer ansatt i bedriften. Vi har fokus på kompetanse, og har tatt inn lærlinger i bedriften i flere år, som gjerne har blitt værende i firmaet etter endt utdannelse med fagbrev som yrkessjåfør.

Bedriften har høy fokus på HMS, med egne rutiner for internkontroll, oppfølging, avviksrapportering osv.