Tjenester

Oleif Simensen Transport AS tilbyr transporttjenester, montasjeoppdrag for kunder i hele landet, og vi transporterer og monterer blant annet:

 • Betongelementer for bygg og anlegg
 • Stål i ulike former
 • Armeringsjern for bygg og anleggsbransjen
 • Betongrør og betongkummer
 • Ferdigbetong
 • Materiell for bygging av kraftlinjer på og utenfor vei
 • Ulike typer gods innen offshorbransjen
 • Spesialtransport, lang last, bred last
 • Båttransport
 • Maskiner og kjøretøy
 • stykkgods, pallegods
 • farlig gods, ADR